சமீபத்திய பதிவுகள்

தடைகளை தகர்த்தெறி பெண்ணே !

பிரதீபன் வெங்கடேசன்

அந்த கருவறையை கொண்ட அவள் யார்??? இறைவனின் மேலோர் நீ பெண்ணே! பதினெட்டு படியிலும் உன் பாதம் பதியட்டும் பெண்ணே! உன் கருப்பையின் குருதி புனிதம் பெற்றதே!

மேலும் வாசிக்க


அனைத்து பதிவுகள்

    அக்டோபர் - 2018

  • தடைகளை தகர்த்தெறி பெண்ணே !